Меѓународната конференција за политиките за канабисот – International Cannabis Policy Conference Vienna 2018

Меѓународната организација think & do tank FAAAT ја организира Меѓународната конференција за политиките за канабис, во прилог на големиот самит на Обединетите нации за канабис и политики за дрога.

 

Сите информации за новинарите може да се најдат на conference.faaat.net/press

 

Позадина: Коноп (растение Cannabis sativa L.), како растение било забрането глобално во 1961 година, без никакво научно размислување. По Втората светска војна, меѓународната заедница изготви договор со кој се означуваат заеднички напори за искоренување на дрогата, меѓу кои и конопот, со силни насоки од САД. FAAAT продолжува да ги повикува СЗО и Обединетите нации да извршат преглед на валидноста на причините за канабисот да биде на списокот со супстанци и да преземат акција за промена на листата.

 

Цел на Меѓународната конференција за политиката на канабисот:

 

  • Собир на Меѓународната заедница на носители на одлуки за канабис, претприемачи и научници
  • Преглед и истражување на постојните и идните меѓународни закони и прописи
  • Покажен потенцијал на конопот и Реформата на политиката на канабис за повеќе цели на  Агенда за одржлив развој 2030 на Обединетите нации
  • Кратки излагања на претставници на држави, носители на одлуки на ООН и СЗО ќе говорат за потенцијалот на коноп и социјалните, економските, еколошките и придобивките од усогласеноста со човековите права за поддршка на децентрализирањето на канабисот на меѓународно ниво
  • Проширување на регулативата за канабис од само покривање на човековото здравје, за да ги покрие сите можни употреби како одржливи земјоделски култури – да се разјаснат и да се негираат заблудите на конопот / канабисот и да се истражи широкиот спектар на употреба на коноп како ефективна алатка за одржлив развој и општества.
  • Приказ на постоечкиот, иновативен и растечки пазар.

 

Учесници:

 

Истражувачи, експерти, специјализирани студенти

Лидерите на меѓународната заедница и засегнатите страни во НВО

Меѓународни лидери на пазарот на коноп и канабис

Официјални лица и државни службеници од агенциите на ОН – УНОДЦ, ИНЦБ, СЗО …

Официјални лица од владини агенции

Членови на дипломатски мисии