Што претставува маслото од канабис, каква е неговата примена и лекување, за кои болести помага, начинот на дозирање, и дали постои можност од предозирање зборуваа еминентните професори Пол Хорнби од Канада и Роберт Меламед САД. Професорите на трибината насловена како „Коноп 1000 зошто и 1001 затоа“, која се одржа на 24 Јуни 2017 година […]