Рик Симпсон |  Предавање на тема демистификација на канабисот и медицинска употреба на канабисот. 20.05.2014 Скопје, Македонија

Др. Роберт Меламед | Предавање на тема демистификација на канабисот и медицинска употреба на канабисот. 20.05.2014 Скопје, Македонија

Др. Лумир Ондреј Хануш|  Предавање на тема демистификација на канабисот и медицинска употреба на канабисот. 20.05.2014 Скопје, Македонија

Др. Пол Хорнби |  Предавање на тема демистификација на канабисот и медицинска употреба на канабисот. 20.05.2014 Скопје, Македонија